Events

Webinar: De Zoektocht Naar Convenience

Presenter:Ailsa Wingfield, Executive Director, Thoughts Leadership, Nielsen Global Markets
Location:
1pm (London / Lagos)
2pm (Cairo/Johannesburg/Prague/Rome)
3pm (Moscow/Istanbul/Nairobi/Riyadh)
4pm (Dubai)
5pm (Karachi)
{“order”:0,”name”:”subheader”,”attributes”:{“backgroundcolor”:”000000″,”imageAligment”:”left”,”isParent”:”true”,”linkTarget”:”_self”,”title”:”events”,”titlecolor”:”A8AABA”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}
{“order”:3,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“hidePublishDate”:”true”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}
Register now

Event hashtag: #questforconvenience

Consumenten hebben te maken met onophoudelijke verandering, en hun tijd is beperkt. Hun verwachtingen staan daarom ook niet stil. De omstandigheden en prioriteiten van consumenten veranderen voortdurend, met verschuivingen naar stedelijke centra, vastlopend woon-werkverkeer, veranderende rollen en de impact van technologie. Consumenten willen hun complexe en drukke leven opnieuw in balans brengen. Ze hebben behoefte aan convenience.

Vrijwel elke ontmoeting, interactie en activiteit draagt bij aan de groeiende vraag naar meer efficiëntie in hun veelzijdige leven, waarin tijd een schaars goed is geworden. Maar … convenience-oplossingen vragen om verschillende en meervoudige invullingen voor verschillende segmenten van de samenleving en delen van de wereld. Want het concept convenience is uniek voor elk individueel treffen en verschillende gewoontes.

Stem tijdens ons webinar af op Ailsa van ons Nielsen Global Markets Thought Leadership-team en luister naar haar wereldwijde inzichten en regionale voorbeelden over de reden waarom we onze definitie van ‘convenience’ moeten heroverwegen. Want dit concept is meer dan een retailformule en heeft steeds sterker betrekking op een behoefte van de consument. Welke kansen zijn er voor fabrikanten, retailers, marketeers en innovaties?

Aandachtspunten van het webinar zijn onder meer:

  • factoren die de groei van convenience beïnvloeden en hoe deze zich voordoen, afhankelijk van regio;
  • attitudes van consumenten ten aanzien van het diverse convenience-aanbod;
  • regionale voorbeelden van de wijze waarop opkomende convenience zich ontwikkelt;
  • benaderingen die succesvol kunnen zijn en wat u nu kunt doen om te winnen.

Mis dit inzichtelijke webinar niet!

Register now